Chính sách bảo mật - Điện lạnh Thành Tâm

Chính sách bảo mật - Điện lạnh Thành Tâm

Chính sách bảo mật - Điện lạnh Thành Tâm

Chính sách bảo mật - Điện lạnh Thành Tâm

Chính sách bảo mật - Điện lạnh Thành Tâm
Chính sách bảo mật - Điện lạnh Thành Tâm

Chính sách bảo mật

1. Mục đích của chính sách

Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi giao dịch tại website www.codienlanhthanhtam.com, Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm đã đề ra Chính sách bảo mật giao dịch của khách hàng. Trong Chính sách này, Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm sẽ nêu rõ những hạng mục quan trọng trong quy trình bảo mật giao dịch thanh toán, bao gồm: Mục đích thu thập dữ liệu cá nhân từ khách hàng, Loại thông tin thu thập, Thời gian lưu trữ thông tin, Chia sẻ thông tin cho bên thứ ba, Sử dụng thông tin khách hàng, Quyền của khách hàng đối với thông tin trên website www.codienlanhthanhtam.com, Phương thức dùng cookies trên website của cơ sở Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm và Việc cập nhật cam kết bảo mật. 

 

2. Quy định cụ thể của Chính sách

Toàn bộ thông tin khách hàng khi mua sắm tại Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm sẽ được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào.

Chính sách này công bố cách thức mà Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các khách hàng.

Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm cam kết bảo mật các Thông tin cá nhân của khách hàng, nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà khách hàng cung cấp cho Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó. 

Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm đưa ra các cam kết dưới đây phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó bao gồm các cách thức mà Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm sử dụng để bảo mật thông tin của khách hàng. 

 

2.1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Thực hiện và quản lý việc đặt hàng của khách hàng.

Thực hiện và quản lý việc sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa.

Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại, chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm.

Cung cấp giải pháp nâng hạng và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng.

Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu của khách hàng để xây dựng chính sách bán và chính sách phục vụ khách hàng phù hợp.

Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của khách hàng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm.

Liên hệ với khách hàng để giải quyết các yêu cầu của khách hàng.

Đảm bảo an ninh, an toàn đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến.

 

2.2. Loại thông tin thu thập

Họ và tên, giới tính, ngày sinh.

Số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.

Thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ như tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn.

Thông tin về doanh nghiệp của khách hàng như tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, mã số thuế.

Thông tin khác phục vụ Chương trình khách hàng thân thiết như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại di động, địa chỉ email cá nhân, thói quen, sở thích và các thông tin liên quan đến các nhu cầu đặc biệt của khách hàng.

Các thông tin cá nhân trên được yêu cầu đối với những dịch vụ cụ thể, khách hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu.

Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm cần sự hỗ trợ từ khách hàng trong việc đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin thu thập. Vì vậy, khách hàng có thể thông báo cho Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm về bất kỳ sự thay đổi nào trong Thông tin cá nhân khách hàng bằng việc liên hệ với Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm qua các hình thức được công bố trên website. 

 

2.3. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Thông tin thu thập sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ, còn lại trong mọi trường hợp sẽ được bảo mật trên máy chủ của website.

 

2.4. Về việc chia sẻ thông tin thu thập

Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm có thể tiết lộ thông tin thu thập cho bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm có thể chia sẻ thông tin này cho:

- Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng) và để hướng dẫn về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của bên thứ ba. Các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ. 

- Bên thứ ba khác mà bạn yêu cầu Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm gửi thông tin của bạn (hoặc bên mà bạn đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác). 

- Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm. Các thông tin cá nhân tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, số điện thoại, địa chỉ email hoặc bất cứ điều gì khác mà Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm cho là có liên quan. 

- Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

 

2.5. Về việc sử dụng thông tin thu thập

Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm có thể chuyển thông tin của khách hàng cho các công ty khác trong nhóm, các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật.

Ví dụ: Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm sẽ nhờ bên thứ phân tích dữ liệu, tiếp thị và cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm bán cả công ty hoặc chỉ một phần.

Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà KHÔNG được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật.

Website có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác. Xin lưu ý rằng Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba hay các website khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật. 

 

2.6. Quyền của Khách hàng đối với các Thông tin cá nhân được thu thập

Bất kỳ khách hàng nào tự nguyện cung cấp Thông tin cá nhân cho Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm đều có các quyền như sau: 

Yêu cầu xem lại các thông tin được thu thập; 

Yêu cầu sao chép lại các thông tin được thu thập; 

Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin được thu thập (đối với Khách hàng nhận thông tin qua e-newsletter và hội viên Chương trình Khách hàng thân thiết, Khách hàng có thể truy cập và tự chỉnh sửa thông tin của mình bằng cách truy cập vào tài khoản của mình trên website); 

Yêu cầu dừng việc thu thập thông tin; 

Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập;

Khách hàng có thể thực hiện các quyền trên bằng cách tự truy cập vào website hoặc liên hệ với Ban quản trị website www.codienlanhthanhtam.com qua email hoặc địa chỉ liên lạc được công bố trên website; 

Trường hợp Khách hàng cung cấp cho Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm các thông tin cá nhân không chính xác hoặc không đầy đủ, Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm không thể bảo vệ được quyền bảo mật của Khách hàng theo quy định trên. 

 

2.7. Về việc sử dụng Cookies trên website của Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm

Cookies chỉ được Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm sử dụng để lưu lại trạng thái về các sản phẩm Khách hàng đã xem qua trong lần truy cập cuối cùng của Khách hàng nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho Khách hàng khi truy cập lần sau. 

Việc chấp nhận cookie không phải là một yêu cầu khi truy cập web. Tuy nhiên Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm muốn chỉ ra rằng việc sử dụng các “rổ” tính năng trên web và đặt hàng chỉ được thực hiện khi có sự kích hoạt của các tập tin cookie. Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm chỉ sử dụng cookies thuận tiện cho bạn trong việc sử dụng trang web và không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin khác về bạn. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích nêu trên. 

 

2.8. Về việc cập nhật Cam kết bảo mật 

Thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm. Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân khi không có sự đồng ý từ cá nhân.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân, Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời.

Ban quản trị Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên. Ban quản trị website www.codienlanhthanhtam.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của cá nhân đó nếu xét thấy tất cả thông tin cung cấp là không chính xác.

Công ty Cơ điện lạnh Thành Tâm sẽ chỉnh sửa Cam kết bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết, bản cập nhật sẽ được công bố trên website www.codienlanhthanhtam.com và sẽ được ghi ngày để khách hàng nhận biết được bản mới nhất. 

Các bài khác