Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm
Điện lạnh Thành Tâm

BÓNG LED DÂY

BÓNG LED DÂY


Mã sản phẩm: FLEX-SS1072B IP20
Giá: 1.450.000 VNĐ
Lượt xem: 1046
Day light 1100-1200 lm/ mét     Giá 1.450.000/cuộn/5m
Natural light 1100-1200 lm/ mét     
Warm light 1100-1200 lm/ mét  
Sản phẩm cùng loại