Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm
Điện lạnh Thành Tâm

Liên lạc nội bộ hữu tuyến

Liên lạc nội bộ hữu tuyến


Mã sản phẩm: TP-K
Giá: 309.000 VNĐ
Lượt xem: 2506

Điện thoại liên lạc nội bộ (Interphone) có tay nghe

Máy con TP-K

- Kết nối với máy chủ TP-12RM

- Kết nối đơn giản chỉ cần nhất tay nghe là tự động gọi về máy chủ

-Âm thanh to rõ trung thực

- Không cần nguồn riêng (lấy nguồn từ máy chủ)

Sản phẩm cùng loại