Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm
Điện lạnh Thành Tâm

Liên lạc nội bộ hữu tuyến

Liên lạc nội bộ hữu tuyến


Mã sản phẩm: CM-800S
Giá: 609.000 VNĐ
Lượt xem: 2556

Điện thoại liên lạc nội bộ (Interphone) không tay nghe

Máy con CM-800S

- Kết nối với máy chủ CM-810

- Kết nối đơn giản chỉ cần nhấn nút là tự động gọi về máy chủ

-Âm thanh to rõ trung thực

- Không cần nguồn riêng (lấy nguồn từ máy chủ)

Sản phẩm cùng loại