Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm

Điện lạnh Thành Tâm
Điện lạnh Thành Tâm

MCB 1 PHA

MCB 1 PHA


Mã sản phẩm: MCB 1 PHA
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 2373

 

C/ MCB - CẦU DAO TỰ ĐỘNG (DÒNG CẮT: 6KA)    
STT I/- MCB - 1P - BH - D6 III/- MCB - 3P - BH - D6
1 BH - D6 - 1P - 6A 97,000 BH - D6 - 3P - 6A 366,000
2 BH - D6 - 1P - 10A 97,000 BH - D6 - 3P - 10A 366,000
3 BH - D6 - 1P - 13A 97,000 BH - D6 - 3P - 13A 366,000
4 BH - D6 - 1P - 16A 97,000 BH - D6 - 3P - 16A 366,000
5 BH - D6 - 1P - 20A 97,000 BH - D6 - 3P - 20A 366,000
6 BH - D6 - 1P - 25A 97,000 BH - D6 - 3P - 25A 366,000
7 BH - D6 - 1P - 32A 97,000 BH - D6 - 3P - 32A 366,000
8 BH - D6 - 1P - 40A 97,000 BH - D6 - 3P - 40A 366,000
9 BH - D6 - 1P - 50A 192,000 BH - D6 - 3P - 50A 579,000
10 BH - D6 - 1P - 63A 192,000 BH - D6 - 3P - 63A 579,000
Sản phẩm cùng loại
DÂY CADIVI

DÂY CADIVI

Giá: Liên Hệ

DÂY ĐIỆN

DÂY ĐIỆN

Giá: Liên Hệ

MCB 2 PHA

MCB 2 PHA

Giá: Liên Hệ